Ankieta

Co słychać na planie rozbudowy ZZO Olszowa?

Nowe powstajace obiekty na terenie ZZO Olszowa wzbogacają się o kolejne elementy!

 

Kompostownia wyposażona została w biofiltr, czyli  warstwę organicznego materiału porowatego z mikroorganizmami. Biofiltr znajduje się przy bocznej ścianie ciągu bioreaktorów, w którym zachodzić będzie intensywna faza kompostowania. Jego zadaniem jest zatrzymywanie zanieczyszczeń z powietrza i gazów powstałych w procesie przed uwolnieniem ich do atmosfery.

Biofiltr to otwarta wanna betonowa wypełniona złożem biologicznym, składającym się z dwóch warstw:

– dolnej- materiału nośnego – korzeni,

– górnej – materiału czynnego – mieszanki kory z drewnem.

Pod złożem ułożona jest rusztowa podłoga technologiczna pozwalająca na równomierne rozprowadzenie powietrza i gazów procesowych oraz powolne przenikanie ich przez materiał filtrujący do atmosfery.Zanieczyszczenia są absorbowane i stopniowo ulegają rozkładowi na naturalne substancje, tj. woda czy dwutlenek węgla.

Biofiltr pozwala zredukować ponad 96% najcięższego ładunku odorów, który mógłby przedostać się do atmosfery!

Z kolei hala stanowiąca strefę przyjęcia odpadów została połączona z halą, w której mieści się instalacja MBP specjalnym nadziemnym łącznikiem.

Dzięki temu połączeniu przyjęte odpady do strefy magazynowej będą kierowane między budynkami przenośnikiem tasmowym na linię sortowniczą w celu ich rozsortowania i wyodrębnienia poszczególnych surowców wtórnych.

 

Artykuł powstał w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”, który został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.