Ankieta

Czym są odpady biodegradowalne i jak z nimi postępować?

Odpady biodegradowalne są wyjątkowo pożytecznymi resztkami, bo stanowią pokarm dla gleby. To z nich powstaje odżywczy kompost. Ten potencjał bywa jednak marnowany – nie wszyscy znają i stosują zasady ich prawidłowej selekcji.

 

 

Odpady bio definiuje się jako odpady organiczne ulegające biodegradacji, czyli naturalnemu procesowi rozkładu. Wybrane z nich trafiają z dedykowanych im pojemników do instalacji kompostowania, z której po kilkunastu tygodniach otrzymamy kompost poprawiający żyzność gleby.

Przypomnijmy, że obowiązujący w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów na wszystkich obywateli nakłada konieczność segregacji odpadów z podziałem na kilka frakcji: metal i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady zmieszane, bioodpady. Ta ostatnia grupa zyskuje drugie życie nie tylko w postaci kompostu – może być też wykorzystana do produkcji energii.

 

Jak zadbać o wydajny recykling żywieniowych czy roślinnych resztek? Przede wszystkim należy pamiętać, że w definicji odpadów bio mieszczą się resztki ogrodowe, parkowe, żywnościowe i kuchenne, ale nie dotyczy to odpadów pochodzenia zwierzęcego ani oleju jadalnego. Do brązowych pojemników powinny więc trafiać m.in. gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, obierki, warzywa czy owoce, fusy po kawie i herbacie, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia. Nie ma w nich miejsca dla odpadów takich jak kości, ości, odchody, mięsa i padliny zwierząt, drewno impregnowane, płyty wiórowe i MDF, leki, popiół z węgla kamiennego i inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 


Na koniec warto dodać, że ważny jest także sposób segregacji bio odpadów. Do brązowych pojemników trafiają wyłącznie rozkładające się resztki, co oznacza, że należy wyrzucać je „nago”, czyli bez worków, pojemników czy słoików. Jedyną dopuszczalną alternatywą są worki biodegradowalne. Dla zdrowia planety i nas samych segregujmy odpady uważnie i umiejętnie!

_____

Artykuł powstał w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”, który został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.