Ankieta

ZZO Olszowa – gospodarka odpadami na wyższym poziomie 

Liczba odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe stale rośnie, dlatego jednym z priorytetów proekologicznej i odpowiedzialnej polityki gospodarowania odpadami jest zwiększenie poziomu ich recyklinguPowtórne wykorzystanie odpadów pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego, a także na obniżenie kosztów składowania odpadów.
Budynek administracyjny Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.

Funkcjonujący od 2014 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa sp. z o.o. przetwarza zmieszane odpady komunalne i odpady pochodzące z selektywnej zbiórki z terenu 13 gmin województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Coraz bardziej rygorystyczne regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami, jak również rosnące ilości odpadów spowodowały, że rozbudowa ZZO Olszowa była konieczna. Pracom budowlanym towarzyszy także proces modernizacji już istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (w skrócie MBP). Planowany do końca czerwca tego roku proces inwestycyjny przełoży się na wzrost efektywności pracy ZZO Olszowa, a tym samym na lepszą gospodarkę odpadami wytwarzanymi m.in. przez gospodarstwa domowe, jak również na ochronę środowiska.

 

Sortownia odpadów
 
Modernizacja i rozbudowa

W zakres prowadzonych prac na terenie ZZO Olszowa wchodzi m.in. rozbudowa i modernizacja instalacji sortowni odpadów, co ma pomóc w zwiększeniu stopnia przetworzenia zużytych surowców. Tuż przy istniejącej hali powstaje zupełnie nowa, w której następować będzie etap przyjmowania odpadów do Zakładu, dzięki czemu zostanie znacząco ograniczone ryzyko ich rozprzestrzeniania poza teren ZZO.

 

Linia przetwarzania odpadów MBP jest rozbudowana o dodatkowe przenośniki i separatory foli i 3D, co wpłynie na wyraźne zwiększenie efektywności pracy instalacji, a tym samym ilość wysortowanych surowców. Dzięki temu proces segregacji stanie się jeszcze bardziej zautomatyzowany i jedynie niewielka ilość odpadów komunalnych będzie wymagała sortowania ręcznego wykonywanego przez pracowników Zakładu.

 

 

Sortownia odpadów

 

Obok hal powstaje 6 reaktorów kompostowania bioodpadów o objętości ok. 280 mwraz z placem dojrzewania. Ten element rozbudowy Zakładu pozwoli zwiększyć produkcję certyfikowanego nawozu pochodzącego z przetworzonych odpadów biodegradowalnych, co ma niebagatelne znaczenie dla rolnictwa.

 

Magazyny

 

Ponadto powstaje także 10 segmentów magazynowych do składowania posegregowanych odpadów czekających na przewiezienie ich do dalszej obróbki. Magazyny zostaną ulokowane w miejscu dotychczas funkcjonującego PSZOK. Ten natomiast – znacznie rozbudowany i zmodernizowany – uprości proces oddawania odpadów nienadających się do segregacji w przydomowych pojemnikach. Dodatkowo zostanie uzupełniony o Punkt Ponownego Użycia Przedmiotów wraz z Punktem Napraw.

 

Nowy PSZOK

 

Również budynek administracyjno-socjalny przejdzie zmiany. Część socjalna zostanie przeniesiona do zupełnie nowego budynku, natomiast budynek administracyjny zostanie powiększony o zaplecze strefy edukacyjnej.

 

Zakład z lotu ptaka

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego przetwarzanie odpadów będzie odbywało się jeszcze sprawniej niż dotychczas. Dobiegająca końca rozbudowa i modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa sp. z o.o. przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom 13 gmin-udziałowców poprzez zwiększenie poziomu ponownego wykorzystania surowców, ale największym beneficjentem tego procesu będzie środowisko naturalne.


Artykuł powstał w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”, który został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.