Ankieta

Edukacyjna jesień w ZZO Olszowa

14 października Polska celebrowała Dzień Edukacji Narodowej, a w ZZO Olszowa cały miesiąc był świętem nauki, które przeciągnęło się aż do początku listopada. W naszym zakładzie gościliśmy grupy szkolne i przedszkolne z 12 gmin-udziałowców ZZO Olszowa, które wzięły udział w lekcjach edukacji ekologicznej.
Nasze zajęcia edukacyjne cieszą się coraz większą popularnością, bo też ich oferta jest nie tylko atrakcyjna, ale i – w perspektywie całego regionu – unikatowa. W ich ramach, tradycyjnie już, łączymy naukę z zabawą, a teorię z praktyką. Uczniowie, którzy byli u nas w październiku i listopadzie, dowiedzieli się, jak funkcjonuje ZZO Olszowa, a przechodząc naszą interaktywną ścieżkę edukacyjną, mogli na własne oczy zobaczyć zakładowe maszyny w działaniu. Naszym gościom opowiadaliśmy, jak wygląda praca osób zatrudnionych w zakładzie i jaką drogę przechodzą odpady, które do nas trafiają.
Scenariusz naszych zajęć został podzielony na dwie części. W pierwszej przeprowadziliśmy prelekcję z prezentacją multimedialną, której towarzyszyły też inne materiały pomocnicze, ilustrujące omawiane procesy i pozwalające lepiej zwizualizować sobie to, o czym mowa w wykładzie. W jej trakcie przedstawiono zasady selektywnej zbiórki odpadów i funkcję PSZOK-ów. Tłumaczyliśmy, jak ważna jest odpowiedzialna gospodarka odpadami i że wszyscy możemy mieć pozytywny wpływ na życie naszej planety. Uczniowie, którzy odwiedzili nas, wyszli z zakładu w przekonaniu, że również od nich zależą nasze lasy, jeziora i rzeki.
Każda z odwiedzających nas grup wyjechała z pakietami materiałów wielokrotnego użytku w postaci m.in. bidonów i śniadaniówek, dzięki którym ograniczanie produkowania odpadów będzie jeszcze łatwiejsze. 

W ostatnich tygodniach odwiedziły nas następujące placówki oświatowe:
 • Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Ligocie Małej z gminy Oleśnica,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miłowicach z gminy Dziadowa Kłoda,
 • Szkoła Podstawowa im. Ojca Konrada Stolarka z gminy Rychtal,
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z gminy Syców,
 • Szkoła Podstawowa im. Podróżników i Odkrywców Polskich z Oleśnicy,
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich z gminy Doruchów,
 • Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich z gminy Baranów,
 • Zespół Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej z gminy Bralin,
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Myjomicach z gminy Kępno,
 • Szkoła Podstawowa w Opatowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z gminy Łęka Opatowska,
 • Szkoła Podstawowa  z gminy Trzcinica,
 • Zespół Szkół z gminy Międzybórz.

 

Część druga zajęć obejmowała warsztaty i krótki spacer po ZZO Olszowa. Spacer zaczynał się od wizyty w budynku wagowym, a uczniowie mogli zważyć się na wadze samochodowej. Na trasie spaceru był też m.in. PSZOK, instalacja do segregacji odpadów oraz magazyn na sprasowane, posegregowane i przygotowane do wywozu odpady. Warsztaty natomiast odbywały się w sali edukacyjnej, gdzie można było przetestować zgniatarkę do puszek aluminiowych, zgniatarkę do butelek PET oraz tester baterii. Uczniowie utrwalali tutaj wiedzę, którą zdobyli w trakcie części wykładowej – weryfikując ją w grach edukacyjnych na stanowiskach multimedialnych. Ponadto czekały na nich tablice edukacyjne, na których mogli sprawdzić czas rozkładu poszczególnych odpadów.
Im wszystkim dziękujemy za zaangażowanie w naszą misję. Dzięki współpracy ZZO Olszowa z tak licznymi placówkami coraz więcej młodych ludzi poznaje sensowność prawidłowej segregacji odpadów i zdobywa ekologiczną wrażliwość. Celem naszych działań jest kształcenie aktywnych postaw proekologicznych i upowszechnianie świadomości, że przyszłość Ziemi zależy od każdego z nas. Bez wsparcia lokalnej społeczności, nauczycieli i opiekunów nasza działalność nie byłaby tak efektywna.
Już na wiosnę serdecznie zapraszamy kolejne grupy na zajęcia edukacyjne, zwłaszcza że będziemy mogli przywitać je w rozbudowanym i zmodernizowanym Zakładzie, a młodzi ekolodzy będą mogli  poznać zupełnie nowe obiekty.
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu pn.” “Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.