Ankieta

WFOŚiGW w Poznaniu przyznał ZZO Olszowa Sp. z o.o. dofinansowanie na realizację kolejnej kampanii edukacyjnej

W dniu 29 lipca 2022 roku w Poznaniu została zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Funduszu Panią Aleksandrę Durkowską a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Sławomira Kraus.

Na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica poprzez zakup paneli dotykowych i pojemników do segregacji odpadów”, którego całkowity koszt netto wyniósł 69 649,00 PLN; Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego do kwoty 45 045,00 PLN; co stanowi 64,68% całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki wykorzystania, rozliczenia i przekazywania dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz inne prawa i obowiązki stron umowy.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia: LINK
Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: LINK