Ankieta

Wakacyjna edukacja ekologiczna ZZO Olszowa Sp. z o.o.

Mimo, iż wakacje trwają w najlepsze, my nie zwalniamy tempa w zakresie edukacji ekologicznej dzieci. W lipcu b.r. wzięliśmy udział w półkoloniach zorganizowanych przez Kępiński Ośrodek Kultury oraz Projekt Kępno Sp. z o.o..

W przeprowadzonych przez nas zajęciach wzięło łącznie udział około 100 dzieci. Koloniści poznali znaczenie oraz zasady prawidłowej segregacji odpadów. Dowiedzieli się co dalej dzieje się z odpadami, które trafią do naszego zakładu, a także zapoznali się z gospodarką obiegu zamkniętego odpadów.

W kolejnej części warsztatów koloniści zgniatali butelki plastikowe za pomocą specjalnych zgniatarek oraz sprawdzali zużycie baterii wykorzystując pojemniki na baterie z testerem zużycia. Dzięki tablicy edukacyjnej z okresami rozkładu odpadów, dowiedzieli się ile czasu potrzeba, aby poszczególny odpad znikł ze środowiska. Dzieci grały także w grę planszową na edukacyjnej macie podłogowej oraz w grę EKO DOUBLE.

Na zakończenie wszystkim kolonistom wręczono torby, pamiątkowe gadżety oraz materiały informacyjno – edukacyjne.