Ankieta

Amerykańscy goście z wizytą w ZZO Olszowa

Amerykańscy goście z wizytą w ZZO Olszowa ????

23 maja 2022 r. Prezes Zarządu Sławomir Kraus gościł w Spółce przedstawicieli fundacji Polish-American Development Council z USA w towarzystwie II Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Krzysztofa Godka.
Podczas pobytu członkowie fundacji zostali zapoznani z działalnością Spółki, jej planami rozwojowymi oraz sytuacją w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w naszym regionie. Omówiono nowoczesne technologie w zakresie odzysku odpadów i ochrony środowiska naturalnego zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Polsce.
Goście mieli również możliwość zobaczyć poszczególne elementy najciekawszych instalacji mieszczących się na terenie Zakładu w Olszowej ????????.
Fundacja Polish-American Development Council z USA to fundacja realizująca i wspierająca nowatorskie rozwiązania w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami, samorządami lokalnymi i podmiotami gospodarczymi. Wymianę doświadczeń i koncepcji oraz rozwój współpracy polskich i amerykańskich partnerów fundacja realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie seminariów i konferencji, wyjazdów studyjnych do USA oraz promocję Polski.

1

2

3

4

5

6

7

8

9