Ankieta

Odwiedziny Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem

W dniach 20 i 21 kwietnia 2022r. ZZO Olszowa odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem. Pierwszego dnia Zakład zwiedziły klasy I i II ( 36 uczniów), a kolejnego klasy III, IV i V ( 47 uczniów).
Na wstępie grupy wysłuchały prezentacji dotyczącej działalności Spółki oraz prawidłowej segregacji odpadów. Następnie utrwalili zdobytą wiedzę, korzystając z pomocy dydaktycznych, t.j. tablica edukacyjna z okresami rozkładu odpadów, gra planszowa na edukacyjnej macie podłogowej z hasłami, puzzle piankowe, tablice magnetyczne przedstawiające kosze na różny sort odpadów wraz z plakietkami magnetycznymi z różnymi odpadami, zgniatarki plastikowych butelek, specjalny pojemnik na baterie oraz panele edukacyjne z grami.
Kolejną częścią wycieczki było zwiedzanie Zakładu. Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem PSZOK, a następnie uczestniczyli w spacerze po ścieżce edukacji ekologicznej znajdującej się na zrekultywowanej kwaterze nr 1, doposażonej w ramach przedsięwzięcia „Upowszechnianie wiedzy i postaw ekologicznych mieszkańców gminy Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica”. Zapoznali się z informacjami znajdującymi się na tablicach edukacyjnych, dotyczących m. in. fazy przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej, oraz poeksploatacyjnej składowiska. Na szczycie kwatery uczestnicy wycieczki skorzystali z gry edukacyjnej „EKO-ZNAKI”, panoramicznej lunety widokowej, oraz stołu edukacyjnego z ławkami do nauki poznawania systemu gospodarki odpadami. Na koniec zwiedzania uczniowie segregowali odpady do odpowiednich pojemników zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz skorzystali z placu zabaw.
Wszystkim uczestnikom wręczono torby, pamiątkowe gadżety i materiały informacyjno-edukacyjne.

 

1

2

3

4

5

6

7

8