Ankieta

Odwiedziny uczniów z kl. III Technikum Logistycznego (ZSP Syców)

W dniu 04.04.2022 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa odwiedziła grupa uczniów z kl. III Technikum Logistycznego (ZSP Syców). Grupa obejmowała 22 uczniów oraz dwóch opiekunów. Na początku gości zaproszono do sali konferencyjnej znajdującej się w budynku administracyjno-socjalnym ZZO, gdzie zostały przekazane informacje dotyczące działalności Spółki oraz prawidłowej segregacji odpadów w formie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem laptopa oraz projektora. Opiekunowie grupy oraz uczniowie zostali zapoznani z zasadami zwiedzania obowiązującymi na terenie Zakładu.
Przed zwiedzaniem Zakładu uczniowie i opiekunowie zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe. Grupę po terenie Zakładu oprowadzili pracownicy ZZO Olszowa. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z obiektami znajdującymi się w zakładzie oraz stosowanymi procesami przetwarzania odpadów. Uczniowie jako pierwsi uczestniczyli w spacerze po nowo otwartej ścieżce edukacji ekologicznej znajdującej się na zrekultywowanej kwaterze nr 1. Zapoznali się z informacjami znajdującymi się na tablicach edukacyjnych, dotyczących m. in. fazy przed eksploatacyjnej, eksploatacyjnej oraz poeksploatacyjnej składowiska. Na szczycie kwatery uczestnicy wycieczki skorzystali z gry edukacyjnej „EKO-ZNAKI”, panoramicznej lunety widokowej oraz stołu edukacyjnego z ławkami do nauki poznawania systemu gospodarki odpadami.
Na zakończenie uczniowie wraz z opiekunami wręczono torby, pamiątkowe gadżety i materiały informacyjno-edukacyjne.

1ZSPSyców

2ZSPSyców

3ZSPSyców