Ankieta

Radni z Bralina z wizytą w ZZO Olszowa

W dniu 17 lutego 2022 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa odwiedzili członkowie Rady Gminy Bralin wraz z Wójtem Gminy – Panem Piotrem Hołoś.
Na początku spotkania Prezes Zarządu- Pan Sławomir Kraus oraz Kierownik Zakładu ds. Utrzymania Ruchu- Pan Jacek Mokras, zaprosili przedstawicieli Gminy Bralin do spaceru, podczas którego pokazano najważniejsze obiekty na terenie Zakładu.
Następnie w sali konferencyjnej budynku administracyjnego, zostały przedstawione najważniejsze informacje o Spółce od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego.
Omówiono sposób przyjmowania i zagospodarowania odpadów trafiających do naszej instalacji komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem strumienia odpadów pochodzących
od mieszkańców Gminy Bralin.
Zgromadzeni goście podczas spotkania otrzymali również szczegółową informację
o procesie inwestycyjnym odbywającym się w Spółce związanym z modernizacją i rozbudową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie, dofinansowaną
w wysokości 32 061 229,20 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020. Radnym przekazano również informacje związane z dalszymi planami inwestycyjnymi Zarządu mającymi na celu rozwój i umacnianiem pozycji Spółki na rynku.

Członkowie Rady Gminy poznali także działalność edukacyjną Spółki, w tym realizowane kampanie edukacyjne oraz WIRTUALNY SPACER

RadniBralin