Ankieta

Już dziś, czyli 18 lutego corocznie świętujemy Dzień Baterii!

W dniu 18 lutego obchodzimy Dzień Baterii. Stosujemy je w prawie każdym sprzęcie elektronicznym  czy to w telefonach, laptopach, aparatach, czujnikach, szczoteczkach do zębów czy zabawkach dla dzieci. Dzięki nim urządzenia wymagające zasilania mogą stać się bardziej mobilne, ponieważ nie potrzebują stałego podłączenia do gniazdka. Przy obecnym postępie technologicznym trudno jest sobie wyobrazić codzienność bez akumulatorów czyli wynalazku, który przekształca energię chemiczną w energię elektryczną.
Data obchodzenia tego nietypowego święta nie jest przypadkowa, została ustanowiona w rocznicę urodzin Alessandro Volty – włoskiego wynalazcy, który skonstruował pierwsze ogniowo galwaniczne dające początek współczesnym bateriom.
Już jedna mała bateria guzikowa (wykorzystywana np. w zegarkach ręcznych) może zanieczyścić aż 1 m3 gleby i 400 litrów wody. Pamiętajmy, żeby segregować baterie i nie wrzucać ich do pojemników na odpady do tego nieprzeznaczone, ponieważ zawierają one dużo metali ciężkich w tym ołów – są one klasyfikowane jako odpady niebezpieczne i powinny trafiać do specjalnie oznaczonych pojemników znajdujących się często w sklepach czy szkołach.
Przypominamy, że mieszkańcy mogą także samodzielnie dostarczyć niepotrzebne już baterie i akumulatory do ZZO Olszowa zostawiając je w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Celebruj Dzień Baterii razem z nami odwiedzając wirtualnie magazyn na odpady niebezpieczne znajdujący się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszowie, do którego trafiają m.in. baterie.

Kliknij na link: KLIK

Kontener

Przy okazji dzisiejszego święta nie zapomnij uporządkować i wyrzucić te zużyte baterie i akumulatory oraz zweryfikować ich sprawność w swoich urządzeniach!
Prowadzimy dla mieszkańców dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
• PSZOK w miejscowości Olszowa dla gminy Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica
(http://www.zzo-olszowa.pl/images/pliki/Pszok/RegulaminPszokOlszowa.pdf)
• PSZOK w miejscowości Smolna dla gminy Oleśnica
(http://www.zzo-olszowa.pl/images/pliki/Pszok/Regulamin%20PSZOK%20Smolna.pdf)

Przedsięwzięcie pn.:
„Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin
południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa
i zakup pomocy dydaktycznych” dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
WfosLog