Ankieta

Ciekawostki edukacyjne z ZZO Olszowa

Ciekawostki edukacyjne z ZZO Olszowa

Spółka w ramach realizacji kampanii pn.: „Upowszechnianie wiedzy i postaw ekologicznych mieszkańców gminy Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica” wzbogaciła obecną infrastrukturę w zakresie edukacji ekologicznej dla mieszkańców, którzy odwiedzą Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. podczas wycieczki poprzez:

  • umożliwienie przeprowadzenia gry EKO-ZNAKI, która uczy przez zabawę poznawania specjalnych symboli graficznych informujących o wpływie opakowań na środowisko oraz nasz organizm co pozwoli na zwiększenie świadomości mieszkańców podczas zakupów,

1

2

  • poznawanie funkcjonowania ZZO Olszowa, w tym sposobu postępowania z odpadami – dzięki udostępnionym tablicom edukacyjnym dla zwiedzających na kwaterze odpadów,

3

  • przekazanie wiedzy na temat systemu gospodarki odpadami w regionie przedstawionej na blacie stołu edukacyjnego,

4

5

  • obserwację procesów zachodzących w ZZO oraz bioróżnorodności występującej na terenie Zakładu w postaci różnych owadów oraz gatunków ptaków przy pomocy panoramicznej lunety widokowej usytuowanej na czaszy składowiska,

3r

9

  • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na ścieżce edukacji ekologicznej podczas zwiedzania ZZO dzięki kamizelkom odblaskowym.

10

Odbierając wszystkie prezentowane powyżej dostawy osiągnięto efekt rzeczowy przedsięwzięcia.
Przypomnijmy, że na realizację kampanii edukacyjnej Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Spółce wsparcia finansowego do kwoty 25 939,28 zł; co stanowi 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/

11