Ankieta

Ol-Sowa! prowadzi ekologiczne zajęcia on-line

W dniach 22 i 23 kwietnia 2021 r. z okazji „Dnia Ziemi”, pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. prowadzili lekcje on-line z przedszkolakami oraz uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie. Spotkania zaplanowane zostały w ramach projektu pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, w którym biorą udział placówki oświatowe Gminy Syców.

Podczas zajęć „mali ekolodzy” dowiedzieli jak funkcjonuje Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowie, obejrzeli filmy edukacyjne oraz miały możliwość zapoznania się z zasadami segregacji odpadów.

Uczestnikom spotkania przekazano informacje, na temat selektywnej zbiórki odpadów oraz możliwości odzysku surowców wtórnych. Podczas prezentacji pokazano, że większość materiałów, z których składają się odpady, nadaje się do przetworzenia na nowe produkty np. z 600 puszek można wykonać ramę do roweru; z trzech – oprawki do okularów; natomiast z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. 

Omówiono także długość okresu jaki jest potrzebny, aby poszczególne odpady mogły się rozłożyć w środowisku naturalnym.

Dzięki przeprowadzonej lekcji nasi słuchacze dowiedzieli się jak selektywna zbiórka odpadów połączona z odzyskiem surowców wtórnych jest istotnym elementem współczesnej gospodarki.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/811999742314127/posts/1827138520800239/

https://www.facebook.com/811999742314127/posts/1826883200825771/