Ankieta

Godziny pracy 24.12.2018r.

INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 24.12.2018r.

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW OLSZOWA SP. Z O.O. 

ORAZ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZOWIE

BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 15:00

 

Prezes Zarządu

(-) Marzena Koppenberg