Ankieta

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowę dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację kolejnej kampanii edukacyjnej

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowę dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację kolejnej kampanii edukacyjnej

W dniu 16.11.2018 roku w Poznaniu została zawarła umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Jolantę Ratajczak a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. z  siedzibą w Olszowie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Panią Marzenę Koppenberg. Na  realizację przedsięwzięcia pt.: „Doposażenie ścieżki edukacji ekologicznej w ZZO Olszowa pn.: „Edukacja na 5-tkę z Ol-Sową!””, którego całkowity koszt netto wyniósł 61 866,00 zł, Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego do kwoty 55 679,40 zł, co stanowi 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki wykorzystania, rozliczenia i przekazywania dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz inne prawa i obowiązki  stron umowy.

IMG 20181116 121328254

 

Od lewej: Marzena Koppenberg, Anna Bajon-Luty