Ankieta

ZZO Olszowa z wizytą podczas „Drzwi Otwartych” dla gimnazjalistów w ZSP nr 1 w Kępnie

ZZO Olszowa z wizytą podczas „Drzwi Otwartych” dla gimnazjalistów

w ZSP nr 1 w Kępnie

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. została zaproszona do wzięcia udziału w XIV Targach Edukacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie, które odbyły się 9 marca 2018 roku i miały na celu m.in. zaprezentowanie możliwości kształcenia w nowym roku szkolnym w zawodzie Technik Ochrony Środowiska.

Pracownicy Zakładu Zagospodarowywania Odpadów w Olszowie, poprzez grę i zabawę, a także udostępniane materiały informacyjno-edukacyjne, zachęcali do nauki właściwego postępowania z odpadami i dbałości o środowisko naturalne. Nieodzownym towarzyszem ZZO Olszowa była Sowa, która wspierała uczniów wskazując prawidłowe zasady segregacji odpadów. Gimnazjaliści zostali poinformowani również o możliwości odbycia praktyk zawodowych czy też staży.

IMG 20180309 115925

IMG 20180309 120238

IMG 20180309 132713