Ankieta

Lekcje edukacji ekologicznej dla Szkoły Podstawowej w Opatowie

Lekcje edukacji ekologicznej dla Szkoły Podstawowej w Opatowie

02 lutego 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Opatowie prowadzono lekcje edukacji ekologicznej na zaproszenie nauczyciela – pani Elwiry Wielgosz. Pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie mieli zaszczyt gościć w placówce oświatowej w ramach zorganizowanej przez szkołę kampanii pt. „Nie marnuj żywności, segreguj śmieci”.
Lekcje edukacji ekologicznej przeprowadzono w dwóch grupach: uczniowie zostali podzieleni na grupę obejmującą klasę „0”, klasę 1 i dwie klasy 3 oraz grupę obejmującą klasy 4-7. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w pogadance, jak również w praktycznych zadaniach przygotowanych specjalnie dla nich przez ZZO Olszowa. Dzieci podczas pogadanki dowiedziały się m.in. czym zajmuje się Zakład w Olszowie, jakie odpady można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz jak należy prawidłowo segregować odpady. Uczniowie bardzo chętnie odpowiadali na zadawane pytania; dopytywali także o zadania i rolę Zakładu. Dzięki tablicy „Rozkład odpadów w czasie” dzieci poznały okresy rozkładu poszczególnych odpadów w środowisku naturalnym. Największą radość młodszym uczestnikom lekcji sprawiła Sowa mądra głowa, która pomagała dzieciom segregować odpady przy wykorzystaniu gry magnetycznej. Spośród wielu chętnych pięcioro osób z każdej grupy wzięło udział w planszowej podłogowej grze edukacyjnej: młodsi zapoznawali się z hasłami a starsi musieli odpowiadać na pytania, wykonywać zadania i odczytywać zamieszczone ciekawostki ekologiczne. Uczniowie obu grup, za pomocą specjalnych zgniatarek, z entuzjazmem zgniatali plastikowe butelki, te małe i te duże.

Relacja ze strony internetowej ZS w Opatowie:
http://zsopatow.pl/nie-marnuj-zywnosci-segreguj-smieci-2/

 

ZZOo 1

ZZOo 2

ZZOo 3

ZZOo 4

ZZOo 5

ZS OPATÓW 2

Zdjęcie ze strony http://zsopatow.pl/nie-marnuj-zywnosci-segreguj-smieci-2/

ll

Zdjęcie ze strony http://zsopatow.pl/nie-marnuj-zywnosci-segreguj-smieci-2/