Ankieta

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowę z WFOŚiGW w Poznaniu

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowę z WFOŚiGW w Poznaniu
o dotację na realizację kampanii edukacyjnej

W dniu 29.11.2017 roku w Poznaniu została zawarła umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Jolantę Ratajczak a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. z  siedzibą w Olszowie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Panią Marzenę Koppenberg. Na  realizację przedsięwzięcia pt.: „Kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica pn.: Segregacja – prosta sprawa, ZZO  Olszowa w tym pomaga”, którego całkowity koszt netto wyniósł 46 661,40 zł, Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego kwocie 20 000 zł, co stanowi 42,87% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki wykorzystania, rozliczenia i przekazywania dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz inne prawa i  obowiązki  stron umowy.

IMG 20171129 130524

Od lewej: Marzena Koppenberg, Tomasz Werbowski