Ankieta

500 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

500 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych przez Inwestor-Kępno Sp. z o.o.