Ankieta

Gimnazjaliści odwiedzili składowisko w Mianowicach

Gimnazjaliści odwiedzili instalację do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mianowicach prowadzoną przez
„Inwestor-Kępno” Sp. z o. o.