Ankieta

Wyniki konkursu wiedzy ekologicznej – etap gminny

WYNIKI KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ

ETAP GMINNY

realizowanego w ramach projektu pn.:
„Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski
oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013.