Ankieta

Informacja o godzinach otwarcia składowiska w dniu 24.12.2013

,,INWESTOR-KĘPNO’’ Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 24.12.2013 r. Składowisko odpadów

w Mianowicach oraz PSZOK

będą czynne w godz. 07:00 do 15:00