Ankieta

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miejscowości Olszowa

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, w soboty punkt czynny w godzinach 7:00 – 15:00 z wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca.

Adres:
Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno
PSZOK znajduje się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa

PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców gmin: Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

 

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • zdekompletowany sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • sprzęt budowlany;
 • urządzenia przemysłowe;
 • odpady poprodukcyjne;
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 • butle gazowe;
 • gaśnice;
 • oleje i tłuszcze jadalne;
 • oleje odpadowe (silnikowe, przekładniowe i smarowe).

Zasady przyjmowania odpadów na PSZOK określone są w regulaminie zamieszczonym poniżej.