Ankieta

Edukacja ekologiczna

Wiosenna edukacja z ZZO Olszowa

Wiosnę rozpoczęliśmy od wspaniałych wycieczek edukacyjnych!  Pierwszego dnia wiosny odwiedziliśmy Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Opatowa. Podczas wydarzenia prowadziliśmy animacje oraz krótkie prelekcje

więcej...

Edukacyjna jesień w ZZO Olszowa

14 października Polska celebrowała Dzień Edukacji Narodowej, a w ZZO Olszowa cały miesiąc był świętem nauki, które przeciągnęło się aż do początku listopada. W naszym zakładzie gościliśmy grupy szkolne i przedszkolne z 12 gmin-udziałowców ZZO Olszowa, które wzięły udział w lekcjach edukacji ekologicznej.

więcej...