^ Back to Top

g 09

Segregacja - prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga

Czwartoklasiści z miejscowości Krążkowy w RIPOK

         25 kwietnia 2018 r. uczniowie z klasy IV ze Szkoły Podstawowej w miejscowości Krążkowy wzięli udział w realizowanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. kampanii edukacyjnej pt.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”. Dzieci miały możliwość zobaczyć gdzie trafiają ich odpady z domu i dowiedzieć się co się później z nimi dzieje. Warsztaty dla młodych mieszkańców gminy Kępno przeprowadzono z pomocą gier dydaktycznych o tematyce dotyczącej gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów. Grupa zwiedziła najważniejsze obiekty Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w m. Olszowa.

Podsumowując zajęcia uczestnikom przekazano materiały informacyjno-edukacyjne zakupione w ramach prowadzanej kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

IMG 20180425 114509

IMG 20180425 123401

Przedsięwzięcie pn.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców

gminy Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica

pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO  Olszowa w tym pomaga”

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

wfosigw