^ Back to Top

g 09

KOMUNIKAT

W związku z  zaistniałą sytuacją oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, uprzejmie informuję o zmianach jakie będą obowiązywały w ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie :

 1. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Olszowa (gm. Kępno) będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 15:00 z wyjątkiem pierwszej soboty miesiącaPSZOK Smolna (gm. Oleśnica) będzie czynny w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00..
 2. Obsługa mieszkańców odbywać się będzie wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie PSZOK i w niniejszym komunikacie.
 3. Przebywanie i przemieszczanie się osób postronnych na terenie PSZOK i obiektów ZZO Olszowa Sp. z o.o. bez zgody obsługi PSZOK jest zabronione.
 4. Na terenie PSZOK może przebywać wyłącznie jedna osoba pełnoletnia przekazująca odpady do zagospodarowania.
 5. Osoby korzystające z PSZOK bezwzględnie muszą stosować się do obowiązującego regulaminu PSZOK oraz przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie obiektów należących do ZZO Olszowa Sp. z o.o., w tym m.in.:
 • stosować maseczki i/lub przyłbice ochronne zakrywające w szczególności usta i nos;
 • używać rękawic jednorazowych;
 • stosować płyn do dezynfekcji rąk dostępny na terenie PSZOK;
 • zachować bezpieczną odległość (co najmniej 2 metry) między osobami podczas korzystania z PSZOK.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców obowiązujących procedur i zaleceń, pracownicy PSZOK odmówią przyjęcia odpadów.
 2. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.zzo-olszowa.pl . W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się pod nr tel.: PSZOK Olszowa - 62 78 211 90, wew.35; PSZOK Smolna – tel. 71 733 95 59.

Licząc na Państwa zrozumienie, proszę o zastosowanie się do wymogów zawartych w komunikacie. 

Prezes Zarządu

/-/ Sławomir Kraus     

                                                                                                                                                                                               

Olszowa, dnia 01.06.2021 r.

Pierwsza wycieczka uczniów do ZZO od ponad roku!

Pierwsza wycieczka uczniów do ZZO od ponad roku!!

                               W dniu 15.06.2021 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa odwiedziła grupa uczniów klasy 8 ze Szkoły Podstawowej w Mikorzynie -  była to pierwsza wizyta od czasu pojawienia się epidemii na świecie.

Młodzież przywitała Ol-Sowa (maskotka Zakładu), która zaprezentowała uczestnikom wycieczki swoje skrzydła w barwach pojemników na odpady segregowane. Zwiedzanie Zakładu poprzedzono przekazaniem informacji dotyczących działalności Spółki.

Przy wykorzystaniu zakupionych w ramach kampanii pomocy dydaktycznych stanowiących element doposażenia ścieżki edukacji ekologicznej uczniowie mieli realizowaną część praktyczną zajęć edukacji ekologicznej obejmującą m.in. poznanie czasu rozkładu odpadów w środowisku naturalnym, segregowanie odpadów do pięciu różnych pojemników przy użyciu tablic magnetycznych. Młodzież miała także możliwość zmniejszenia wielkości butelek plastikowych przy użyciu zgniatarek. Uczniowie chętnie korzystając z gier zmieszczonych na panelach edukacyjnych, zdobywali wiedzę dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów.

Ośmioklasiści z ciekawością zwiedzili obiekty technologiczne Zakładu poznając jego funkcjonowanie oraz ścieżkę edukacji ekologicznej, gdzie przypomnieli sobie zasady selektywnej zbiórki odpadów na stanowisku do praktycznej nauki segregacji odpadów.

Dziękujemy za wizytę w ZZO Olszowa i zapraszamy ponownie!

Link do relacji placówki oświatowej: https://www.spmikorzyn.pl/rowerem-po-wiedze.html