^ Back to Top

g 09

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

 

Teren, na którym lokalizuje się Zakład Zagospodarowania Odpadów, znajduje się w obrębie miejscowości Olszowa gmina Kępno, w kierunku północnym do tej miejscowości wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.

 

Teren projektowanego Punktu przeładunkowego wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów położony jest pomiędzy miejscowościami Gręboszyce i Smolna, w odległości ok. 6 km na południowy wschód od miasta Oleśnica, w województwie dolnośląskim.

Zrekultywowane zostaną istniejące składowiska odpadów w Donaborowie, Doruchowie, Mianowicach, Nowej Wsi Książęcej, Smolnej, Stradomi Dolnej i Sycowie.